Zásady ochrany osobních údajů

Uděluji tímto provozovateli lékárny Dr. Schwarz, společnosti: EBIX spol. s r. o.; se sídlem: TGM 91/7, 75131 Lipník nad Bečvou, IČO: 27835154.; zapsané u KS Ostrava ze dne: 1.5.2008, jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování mých osobních údajů, které jsem lékárně poskytl a poskytnu, či které lékárna shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s právními předpisy České republiky, za účelem:

1) rozesílání marketingových sdělení prostřednictvím mnou zadané e-mailové adresy.

a to od udělení tohoto souhlasu na dobu 10 let.

Lékárna (správce údajů) se zavazuje, že uvedené údaje:

  • použije pro informování prostřednictvím e-mailového newsletteru o marketingových akcí lékárny, pokud se klient od tohoto newsletteru neodhlásí
  • zabezpečí přístup k datům tak, aby nemohla být nikým zneužita
  • zajistí ochranu nashromážděných dat proti jejich ztrátě pravidelným zálohováním a antivirovou ochranou
  • zabezpečí v souladu se zákonem takto nashromážděná data i v ohledu ke všem zaměstnancům a spolupracovníkům

Dále se lékárna (správce údajů) zavazuje při porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000Sb. nebo při překročení kompetencí udělených tímto souhlasem poskytnou na žádost klientovi:

  • na svoje náklady omluvu či jiné zadostiučinění
  • provést opravu nebo doplnění osobních údajů, aby byly pravdivé a přesné
  • zablokování nebo likvidaci osobních údajů
  • zaplatit peněžitou náhradu, jestliže tím bylo porušeno právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména

Kontakt

Potřebujete poradit?
Zavolejte nám, pošlete e-mail nebo se za námi zastavte - rádi vás u nás přivítáme.

776 645 000 nebo 776 645 031

info(zavinac)drschwarz.cz


Zásady ochrany osobních údajů